RADIOVÄGEN 38, 135 40 TYRESÖ 08-776 30 20

Det lilla företaget med de stora musklerna

Markarbeten och anläggning

Markarbeten och anläggning

Markarbeten och anläggning kan omfatta ett ganska stort entreprenadområde. Grävning på tomt, schaktning för el eller fiber, anläggning dagvattenledning eller vattenservis är några av dem. När det till exempel är dags att ansluta sommarstugan eller villan till kommunala Vatten och avloppsnätet är det stor fördel att ta hjälp av en markentreprenad. Rätt kunskap och maskiner underlättar och effektiviserar grävarbetet.

Vid anläggning eller utgrävning av tomt kan det ibland även behövas spräckning för att få bort större stenblock eller bergsknallar som kan finnas i marken, vi använder oss av simplexmetoden. Ett noggrant och väl utfört markarbete är en förutsättning för att ditt projekt ska flyta på bra med gott slutresultat.

På Tyresö Tak AB arbetar vi noggrant och har lång erfarenhet av olika markarbeten. Med hjälp av vår breda maskinpark och flexibel och kunnig personal kan vi möta kundens behov i olika projekt.

Vanliga uppdrag inom markentreprenad hos oss är

  • Grävning
  • Schaktning
  • Bergsspräckning – simplexmetoden
  • Snöröjning – maskinröjning
  • Trädgårds- och tomtplanering
  • Anläggning VA-servis
  • Förarbete för anläggning gräsmatta

Våra kunder är Privatpersoner, företag, föreningar och industrin och vi utför markarbeten och markentreprenad runt om i Storstockholm. Eftersom vår egna industrihall finns i Tyresö återfinns många av våra uppdrag just  i Tyresö, Haninge, Nacka, Värmdö med omnejd.

Kontakta oss för prisförfråga av ditt nästa markarbete.

Back to top