RADIOVÄGEN 38, 135 40 TYRESÖ 08-776 30 20

Det lilla företaget med de stora musklerna

Asfaltering

asfaltering Tyresö Tak

När vi startade med asfaltarbete för över 20 år sedan var maskinparken ingenting att skryta med, men idag har vi en modern maskinpark som klarar de flesta uppdragen av asfaltläggning. När man pratar om asfalt så menar man generellt asfaltbetong, en mix skapad av krossad sten och bitumen. Bitumen är ett bindningsmedel som används i asfalt. Bitumen används också i våra tätskikt för tak. Asfalt användes för första gången år 1824 i Paris. Belagda asfaltvägar som vi har idag uppfanns 1872 efter att Edward de Smedt förfinat processen att skapa mycket välpackad asfalt.

Vi utför bland annat följande asfaltsentreprenader:

  • – villatomter
  • – uppfarter
  • – parkeringar
  • – industriplaner
  • – gårdsplaner
  • – schaktarbeten / planering
  • – bergsspräckning, Simplexmetoden

Kontakta oss om ni vill att vi kommer ut och besiktigar din mark du vill ha belagd eller om ni önskar en offert.

Material och råvaror

Naturasfalt förkommer i 4 st sjöar världen över. Denna typ av naturasfalt används ibland som tillsats till asfaltbetong för att skapa högre styvhet och minska risken för deformation. Bitumen utvinns från raffineringen av råolja. Bitumen är oftast flytande i temperaturer över 120c, medans det härdar i lägre temperaturer och blir hårt samt elastiskt. Stenen som används till asfalt varieras i både material och storlek beroende på vad för karaktäristik man vill uppnå med den färdiga asfalten. En generell blandning i Sverige innehåller ca 6% bindemedel (bitumen) och resten krossad sten.

Back to top